Ar studijos yra būtina individo vystymosi sąlyga?

0
140

Ar studijos yra būtina individo vystymosi sąlyga?

 

 

Kai valstybės švietimo sistema muša rekordines žemumas, tarp socialinių mokslų absolventų tvyroja įtampa (ne)darbo rinkoje ir nesimato jokių situacijos gerėjimo užuomazgų, natūralu, jog bent kiek racijos turintis žmogus susimąsto, ar studijos išties yra būtinas žingsnis siekiant brandos. Nejaugi tiek ilgai gyvavusi koncepcija, sakanti, kad studijos – būtinybė visiems, kuriems jos yra pasiekiamos, atgyveno?

Viena vertus, aukštasis išsilavinimas suteikia visavertiškumo jausmą. Kitaip tariant, studijų diplomas daugeliui būna pripažinimo, kurio pasąmoningai siekiame, sertifikatas. Nemalonu pripažinti, jog tai tiesa, tačiau pavyzdžių yra apstu: galime pastebėti didžiavimasi, spinduliuojantį iš advokato akių ar fabriko darbuotojo slepiamą kompleksą po dirbtine šypsena, kai pradedama kalbėti apie asmeninius akademinius pasiekimus. Baigusios studijas asmenybės savivertė laipteliu aukščiau pakyla. Taigi, nors ši koncepcija gyvena nematomuose ir neanalizuojamuose mūsų pasąmonės kloduose, tačiau drąsiai galime teigti, jog aukštasis išsilavinimas individui padeda įgyti visavertiškumo jausmą, kuris savo ruožtu veda prie brandžios, nekompleksuojančios asmenybės.

Kita vertus, studijos neretai pasirenkamos ne būtinai pagal asmenybės valią. Nors po truputį jaunas žmogus įgauna vis daugiau savarankiškumo priimant sprendimus, tačiau pavyzdžiai vis dar rodo, jog asmenybė neretai renkasi ne tai, ko trokšta, o tai, ko iš jo yra tikimasi. Nesveikas tėvų globėjiškumas ar savęs realizavimas per vaiką dažnai priveda prie to, jog asmenybės vystymasis yra sutraumuojamas jam svetimose studijose. Šią problemą analizavo ir Nobelio premijos laureatas Hermanas Hesė savo romane „Po ratu“, kuriame atskleidžiama pražūtinga jaunoms sieloms auklėjimo sistema. Gabiojo Hanso Gyberto branda yra sutraumuojama prievole primesto gyvenimo kelio. Vedamas paklusnumo jis tampa tėvo ir mokytojų auka. Kol jo bendraamžiai tyrinėja pasaulį ir ieško savęs, jis savo ruožtu baimingai iki išnaktų kremta graikų, hebrajų bei kitas kalbas tam, kad galėtų įstoti į jam svetimą seminariją. Paklusnumas gniuždantiems buržuazinės visuomenės reikalavimas berniuko sielą pražudo. Taigi, prievole primestas studijų kelias dažniau traumuoja asmenybę, nei padeda jai sveikai vystytis.

Ir vis dėlto, studento gyvenimas – puiki terpė asmenybei subręsti. Pasirinkimų kryžkelėje sustojusi ir galop savo valia studijas pasirinkusi asmenybė neretai gauna daug gyvenimiškos patirties, padėjusios pilnai subręsti. Savęs dar nepažįstančiam žmogui studijos gali daug ką pasiūlyti. Pirmiausia, savarankiškumo. Studijos yra tarsi tarpinė stotelė tarp tėvų lizdo ir brandaus suaugusiojo gyvenimo. Individą tėvai dar finansiškai globoja, tačiau jis susiduria su brandos reikalaujančiais sprendimais, tokiais kaip antai pirmieji biudžeto planavimai ar blogų sprendimų pasekmių priėmimas. Nemažiau svarbu ir laisvos studentiškos dvasios pajutimas. Būtent universitete įvairios politinės, religinės ar visuomeninės dogmos yra kvestijonuojamos, garbinamos ar aršiai atmetamos. Studentas turi galimybę pradžioje imituoti, o vėliau ir pats susiformuoti tam tikrą pasaulėžiūrą ir tai pasaulėžiūrai priklausantį įvaizdį. Gailiausiai, aukštasis mokslas siūlo ir žinias, kurios suteikia asmenybei logikos, kūrybiškumo, profesinių žinių, kritiškumo, pasaulėvokos ir t.t.. Taigi, studijos gali pasiūlyti itin derlingą dirvą individui pilnai subręsti.

Apibendrinant galima pasakyti, jog studijos turi daug ką pasiūlyti, tačiau gali ir daug ką atimti. Kiekviena asmenybė prieš priimdama sprendimą teikti ar neteikti studijų prašymą, turėtų pirmiausia suvokti, ar tai, ką studijos siūlo, yra reikalinga jam pačiam. Pavyzdžiai rodo, jog aklas studento kelio pasirinkimas ir autoriteto nekvestionavimas daugiau trukdo nei padeda vystimuisi, tačiau sąmoningas ir apgalvotas pasirinkimas studijuoti gali privesti prie darnios, brandžios bei sėkmingos asmenybės išsiugdymo.

E.B.