Kaip pasirinkti baigiamojo darbo temą?

0
300

Pirmiausia, jei studentas nesugeba išsirinkti baigiamojo darbo temos – jis turi gerai apgalvoti ar įstojo į tą mokymo instituciją kuri jam reikalinga.

Nes gali būti, kad jis studijuoja ne tą programą ar ne tos pakraipos studijas, kurios jam būtų iš tiesų įdomios. Jeigu studentas nuspręs, kad taip ir yra – tai geriau nekvaršinti galvos su nemėgstamos temos išsirinkimu,- o greičiau pradėti galvoti ir imtis veiksmų kaip pakeisti studijų programą, įstoti į kitą universitetą, išsilaikyti stojamuosius egzaminus, savarankiškai pasiruošti dalykams, kurių nemoko esama studijų programa ir panašiai. Jeigu studentas gerai apgalvojęs viską nusprendžia, kad esama studijų kryptis ir programa jam yra įdomi ir jį tenkina – tada baigiamojo darbo temos pasirinkimo klausimo sprendimas yra sudėtingesnis.
diplomatika lt

Paprastai baigiamojo rašto darbo tema būna susijusi su studento turima jo atliktų mokslinių darbų baze, sukaupta per visą studijų laikotarpį.

Studentas nuo pat įstojimo į mokymo instituciją pradžios turėtų pradėti galvoti kas jam yra įdomu, aktualu – ir pradėti rūšiuoti ir kaupti jo atliekamus darbus ta rūpima tematika – tiek kursinius darbus, tiek ir seminarų medžiagą, tiek ir referatus, savarankiškus darbus ir kitą mokslinę medžiagą, kurią jis pats sugeneravo studijų eigoje. Atlikus šitą veiklą, kai ateis metas rinktis baigiamojo darbo temą, bus gana nesunku tai padaryti, nes baigiamojo darbo tema išryškės išanalizavus studento turimą sukauptą studijavimo patirtį. Tokiu atveju net jei studentas neras dominančios temos baigiamuosiuose darbuose – jis galės pasiūlyti darbo vadovui naują darbo temą. Taip pat turima studento savarankiškai atliktų darbų medžiaga gali būti parodyta dėstytojams ir tai savu ruožtu padėtų ir dėstytojams galvoti baigiamųjų darbų tematikas ar jas parinkti konkrečiam studentui pagal jo profilį. Jeigu studentas elgėsi kaip, kad čia parašyta ir vis tiek kyla keblumų išsirenkant baigiamojo darbo temą, tai jos spendimas gali būti labai subtilus ir galbūt išeinantis iš šio straipsnio apimties ribų.

Galbūt studentui pateikta baigiamųjų darbų tematikų bazė yra per maža, o jis norėtų kažko labiau specifinio ir jam orientuoto pagal jo profilį. Bet tokiu atveju studentas turėtų rodyti didesnę iniciatyvą ir pats su darbų vadovais aptarti naujas galimas darbų temas, kurios studentui būtų įdomios. Taigi šiuo atveju ši problema redukuojasi į studento iniciatyvos klausimą. Kitas dalykas, jei studentas susigalvoja tokią temą, kurios analizei nepakanka mokslinio įdirbio ar technologijų ar specialistų esamoje institucijoje ar nėra pakankamai kompetentingų darbo vadovų tai naujai tematikai pasiūlytai studento. Tokiu atveju studentas turėtų grįžti prie pirmo pasiūlymo – pagalvoti apie mokslinės institucijos keitimą į tokią, kuri neturėtų šios žinių trūkumo problemos studento pasiūlytoje tematikoje.

Galbūt problema yra priešinga – pasiūlytų baigiamųjų darbų temų yra per daug ir studentas jose tiesiog pasimeta. Tokiu atveju reikėtų iš pradžių atsirinkti tik tas temas, kurios kuo glaudžiau siejasi su studento turima moksline patirtimi toje institucijoje. Jei ir tai atlikus – vis tiek lieka keli pasirinkimo variantai, tai galiausiai, kad išspręsti šią problemą studentas vėl gi turi gilintis į save – kas jam patinka labiausiai, kokia darbų specifika jam yra arčiau širdies. Kur jis labiausiai norėtų įprasminti savo mokslinį įdirbį. Gal jis nori kuo toliau pastumti mokslinių žinių horizontą, o gal ieško temos, kuri atneštų daugiausia naudos praktiniu požiūriu žmonijai. O gal jis nori tiesiog išrasti kvadratinį ratą – viskas priklauso tik nuo pačio studento nusiteikimo ir požiūrio. Pažinimui ribų nėra, nors šis teiginys irgi yra tyrimo objektas.
Autorius Agnius V.