Kas yra teksto perrašymas (rewriting)?

0
206

Kas yra teksto perrašymas (rewriting)? Patarimai, kaip teisingai tai daryti

Studijuojant ar mokinantis dar mokykloje, visi susidūrė su dėstytojų ir mokytojų patarimais, kad rengiant rašto darbą reikėtų vengti kitų autorių minčių perrašymo ir jų pateikimo kaip savų, nes tai yra ne kas kita, kaip tik plagijavimas. Kitaip tariant, teksto perrašymas yra siejamas su negatyviu reiškiniu, nuo kurio reikėtų bėgti kuo toliau. Tačiau, kalbant apie šį procesą negalima vadovautis tik viena nuomone ar tik tam tikros žmonių grupės įsitikinimais. Perrašymas, turi nešti ir tam tikrą naudą, o kad ji yra įrodo vien jau tai, kad įvedus internete į paiešką „teksto perrašymas“ rezultatas yra stebinantis, daugybė įmonių ir žmonių siūlo, būtent, teksto perrašymo paslaugas. Taigi, pasirodo, tai yra aktualu ir net finansinę naudą nešantis amatas.

Norint tinkamai suvokti perrašymo esmę, reikia pradėti nuo istorijos ir tik tada nustatyti, ką tai reiškia dabartiniame pasaulyje ir kam tai yra naudojama. Raštas be galo svarbus laimėjimas žmonijai, kurį pasak istorijos vadovėlių pirmieji pradėjo naudoti Senovės Šumerai: „Pirmieji pradėjo vartoti raštą – dantiraštį (IV t-metis pr. Kr.). Rašė ant drėgno molio lentelių.“ Ir tuomet pagalvojat, kodėl čia svarbus perrašymas? Tai svarbu todėl, kad nagrinėjant istoriją supranti tai, kad jei nebūtų buvę žmonių, kurie perrašinėjo knygas, žemesnio luomo asmenys nebūtų turėję galimybės įgyti žinių ir išsimokslinti. Už žmonių švietimą ir mokslo skleidimą pagal N. Letukienės ir J. Gineikos knygą turime būti dėkingi vienuoliams: „Vienuolynai tapo švietimo ir mokslo centrais. Viduramžiais rašytos knygos. Knygų V-XI a. buvo labai mažai. Jas perrašinėjo vienuoliai skriptoriai.“ Taigi, skriptoriai užsiemė amatu, kurio dėka taip sakant buvo kopijuojamos knygos, perrašomos ir to pasekoje, žinios buvusios joje, galėjo pasiekti kiekvieną. Istorijoje būtų galima rasti dar ir daug faktų, kurie paliudytų, kad teksto perrašymas buvo priemonė, kuri padėjo žmonėms tapti išsilavinusiems. Tačiau šiam kartui gana ir to, kad jau supratome apskritai viso to nešamą naudą. Toliau galima žengti į Naujausiejus laikus ir identifikuoti ką tai reiškia mums.

Dabartinis pasaulis yra pilnas priemonių, kurios leidžia gauti bet kokia informaciją iš, bet kurio pasaulio taško. Todėl kyla klausimas ar perrašinėjimas dabar yra toks pat svarbus, kaip ir viduramžiais. Gilinantis į visą tai supranti, kad tai dabar nebėra tik informacijos sklaidos priemonė, tai gali būti galimybė išreikšti save. Reda Pabarčienė straipsnyje „Kosto Ostrausko „Shakespeariana“: „Hamleto“ perrašymas „Šančių kalba“, puikiai atskleidžia visai kitokią perrašymo pusę: „Tai įvairūs apvertimai, veidrodiniai atspindžiai, „slėpynės“ su skaitytoju, sceniniai pervaidinimai, įtraukiantys Hamletą į įvairių lygių ir tipų intertekstinį dialogą. Renesanso tragedija Ostrausko dramoje: 1) redukuojama sukuriant jos parodiją ar travestiją, pabrėžiant kalbinę ir kultūrinę distanciją su ja; <…>“.  Dabar perrašymą galima apibūdinti, kaip priemonę, kuri  sudėtingus tekstus paverčia labiau pritraukiančiais, atskleidžia ir pabrėžia bruožus, kurių neįžvelgėme orginale. Labai taiklus teksto perrašymo apbūdinimas yra randamas anglų kalboje ( rewrite – to write again, especially in a different or improved form; to put in a form suitable for publishing), kas reikštų, kad teksto perrašymas – tai jo rašymas dar karta, bet kitokia ar patobulinta forma arba teksto įstatymas į rėmus, kurie būtent tinka publikavimui laikraščiuose ar pan. Taigi, galima padaryti išvadą, kad teksto perrašymas šiomis dienomis yra reikalingas tam, kad žmonės gautų susistemintą, esminius faktus pabrėžiančią ir svarbiausia įdomiai pateiktą informaciją. Nes jug šių dienų pasaulyje, kur visiems trūksta laiko, bet informacijos gavimas yra toks pat svarbus kaip maistas, ji turi būti pateikta tinkamai ir prikaustanti dėmesį. Nes iš asmeninės patirties kiekvienas gali pasakyti, kad jei pirmi straipsnio sakiniai neįdomus ar net pirmi žodžiai, jis yra padedamas į šoną.

Paskutinysis klausimas, kaip teksto perrašymą atlikti teisingai, kad skaitančiojo atsakas būtų teigiamas. Į šį klausimą atsakyti yra sudėtingiausia, nes jokie autoriai nepateikia konkretaus atsakymo, dauguma kalba iš patirties. Žinoma, interneto platybėse galima rasti nuotrupų, kad perrašytas tekstas, turi būti susistemintas, patraukiantis dėmesį, konkretus, o kas svarbiausia unikalus ir niekad dar nepublikuotas. Kaip jau buvo ir kalbėta prieš tai, perrašytas tekstas turi atspindėti ir pateikti naujus aspektus, kurių niekad dar neužfiksavo jokiame kitame straipsnyje. Svarbus kruopštumas, atidumas ir savikritiškumas. Perrašius tekstą visuomet vertėtų pailsėti ir po to šviežia galva ir atsigavusiomis akimis dar kartą jį peržiūrėti ir ištaisyti neatitikimus. Žinoma, labai daug ką duoda investavimas į save, žodyno plėtimas bei daug praktikos. Perrašant tekstą reikia atlikti savo namų darbus ir pasidomėti tekstu, į jį įsigilinti, bei patikrinti ar kas nors nedarė jau kažko panašaus. Būtų galima vardinti dar daug punktų, kurie svarbūs teksto perrašymui. Tačiau viskas ateina tik per praktiką ir domėjimąsi.

Taigi, viską apibendrinant, teksto perrašymas, šiomis dienomis yra galimybė gauti konkrečią informaciją, kur akcentuoti esminiai faktai bei visa tai pateikta paprastai ir įdomiai. Tačiau, žinoma vertėtų nepamiršti, kad teksto perrašyme yra vienas žingsnis iki plagijavimo. Todėl, kad šis amatas būtų atliktas tinkamai reikia įdėti labai daug pastangų, domėtis tuo kas daroma, tobulintis ir niekuomet nestovėti vietoje, o judėti su visu pasauliu į priekį.

Monika Č.