Kodėl tekstuose privalu cituoti

0
161

Kodėl tekstuose privalu cituoti

 

Citavimas atskleidžia pačios nagrinėjamos temos aktualumą bei rašančiojo susipažinimo su tam tikra tema gilumą. Be to, labai svarbus ir autoriaus gebėjimas visapusiškai ir racionaliai įvertinti kitų autorių indėlį į nagrinėjamą temą. Būtina akcentuoti tuos šaltinius, kurie tiesiogiai liečia temos aspektus, o įvertinus temos ištirtumą, galima iškelti tai, kas autoriaus įsitikinimu yra nepakankamai nušviesta ar ištyrinėta. Autorius turi būti neutralus, atviras, sąžiningas, svarstantis priešingas nuomones ar prieštaringą informaciją, nes žmonės susidūrę su tais pačiais konkrečiais reiškiniais, skirtingai juos aprašo ir interpretuoja. Žinios apie rašomos srities tyrinėjimus atrenkamos naujausios ir kiek įmanoma visapusiškos. Nauji faktai ar teorijos ne tik praturtina autoriaus pasaulį, bet ir keičia, transformuoja, verčia koreguoti tai, kas jau žinoma. Cituoti, remtis ir pan. reikia korektiškai, vengiant plagijavimo, proporcingai derinant teoriją ir faktus bei nurodant šaltinio autoriaus pavardę, publikaciją.

Rašytiniuose tekstuose nagrinėjama ir pateikiama informacija, kuri nereikalauja ženklaus autorinio indėlio į teksto plėtrą, idėjų naujumo ir originalumo, apibūdinanti pagrindinius tyrimus, momentus, pavyzdžiui, studentų rašomi referatai, kursiniai darbai, baigiamieji darbai, privalomai turėtų remtis daugumos remiamomis teorijomis ir pozicijomis. Aprašant, struktūrinant, sisteminant, analizuojant, lyginant, modeliuojant ir t.t. studentai privalo nurodyti šaltinius, kuriais jie remiasi, apjungti sukauptą medžiagą ir pirminius šaltinius, nes medžiagos teorinis struktūrinimas sąlygoja pagrindinių darbo išvadų pagrįstumą. Kadangi naujų teorijų sukūrimui jie dar neturi kompetencijos, todėl remiasi modeliais, kuriuos perima mokydamiesi ir iš literatūros, dažnai nežinodami, kokios ypatybės suteikė tam paradigmos statusą, bet būtent iš vadovėlių būsimieji tyrinėtojai mokosi savo profesijos.

            Teksto autoriui tenka visa atsakomybė kitų autorių teksto plagijavimo, nenurodomo citavimo ir svetimų tekstų autorystės pasisavinimo atvejais. Citavimo būdą kiekvienas pasirenka pats, nes jų šiuo metu yra įvairių.

Gražina G.